Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VI/58/2003 zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin.

UCHWAŁA Nr VI/58/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 19 maja 2003 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :


§ 1. W Uchwale Nr V/52/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin § 5 otrzymuje brzmienie:

㤠5.1. W Uchwale Nr XXXII/318/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 5 lipca 2002 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 4,
2. W § 1 ust. 2 uchyla się załącznik nr 6”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/58/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 19 maja 2003 r.
Oczywista omyłka zaistniała jako błąd pisarski przy opracowywaniu treści uchwały.
W tych warunkach zachodzi potrzeba sprostowania w Uchwale Nr V/52/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obrębu ewidencyjnego Krzywin oczywistej omyłki dotyczącej uchylenia załącznika nr 6 w Uchwale Nr XXXII/318/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy, ponieważ załączniki do uchwał stanowią jej integralną część.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:53:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:53:39