Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VI/54/2003 w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr VI/54/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 19 maja 2003 roku


w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :


§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2003 rok po stronie wydatków o kwotę 1.284.544,00 zł
z tego w :

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1.284.544,00 zł
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.284.544,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.284.544,00 zł

Wymieniona kwota jest przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami P-1 i P-2 etap 2, oraz kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych w Widuchowej wzdłuż ul. Reymonta oraz wzdłuż działki Nr 706/9 przy ul. Robotniczej”.


§ 2. Źródło sfinansowania wydatków stanowi :

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości - 664.772,00 zł
2. Uzyskana dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie
ze środków Funduszu „SAPARD” w wysokości - 619.772,00 zł.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/54/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 19 maja 2003 r.


W roku 2003 gmina będzie realizowała inwestycję pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami P-1 i P-2 etap 2, oraz kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych w Widuchowej wzdłuż ul. Reymonta oraz wzdłuż dz. Nr 706/9 przy ul. Robotniczej w Widuchowej”.
Ponieważ gmina nie posiada na realizację tej inwestycji środków własnych, zaistniała konieczność zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.284.544,00 zł.
Kwota ta stanowi całkowity koszt realizacji inwestycji.
Po zrealizowaniu i odbiorze inwestycji gmina złoży wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie o przekazanie przyznanej gminie dotacji z Funduszu „SAPARD” stanowiącej połowę kwalifikowanych kosztów inwestycji
to jest kwotę 619.772,00 zł.
Otrzymana dotacja zostanie przekazana Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako spłata części pożyczki.
Pozostałą część pożyczki gmina będzie spłacała w okresie 8 lat przy zachowaniu
jednorocznego okresu karencji zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:50:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:50:46