Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/ 45 /2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr V/ 45 /2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala,
co następuje :


§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 462, 463 o ogólnej powierzchni
0,09 ha, położone w obrębie OGNICA gm. WIDUCHOWA.
Przedmiotowe nieruchomości położone są w sąsiedztwie istniejącej zabudowy zagrodowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 45 /2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 462, 463 o ogólnej powierzchni 0,09 ha, położonych w obrębie OGNICA.
Wg. stanu prawnego na dzień 31.12.2002 r. przedmiotowe nieruchomości znajdowały się
w jednostce bilansowej oznaczonej jako D1 MR istniejąca zabudowa zagrodowa do dalszego użytkowania z możliwością uzupełnień zabudową o niskiej intensywności.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste
w drodze przetargu.
Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego, przetargu ustnego ograniczonego, przetargu pisemnego nieograniczonego i przetargu pisemnego ograniczonego.
Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
O zastosowanej formie przetargu decyduje organizator.
A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:35:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:35:24