Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/41/2003 w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr V/41/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :


§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2003 rok po stronie dochodów o kwotę 14.000,00 zł
z tego w :
Dz. 853 OPIEKA SPOŁECZNA 14.000,00 zł
Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne 9.000,00 zł
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł 9.000,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 5.000,00 zł
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł 5.000,00 zł§ 2. Zwiększyć budżet gminy na 2003 r po stronie wydatków o kwotę 14.000,00 zł
z tego w :
Dz. 853 OPIEKA SPOŁECZNA 14.000,00 zł
Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne 9.000,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne 9.000,00 zł
Rozdz. 85395 Pozostała działalność 5.000,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne 5.000,00 zł


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 41 /2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


Zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok dokonano na podstawie umowy Nr SFK/Sz/1619
z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Szczecinie o przyznanie subwencji
na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę.
Umowa określa cele na jakie mogą być przeznaczone wyżej wymienione środki oraz termin ich rozliczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:31:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:31:27