Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/37/2003 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa.

UCHWAŁA Nr V/37/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) Rada Gminy uchwala,
co następuje:§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok, zgodnie
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, udziela się Wójtowi Gminy Widuchowa absolutorium
za 2002 rok.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 37 /2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Gminy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Po dokonaniu przez Komisję Rewizyjną pozytywnej oceny wykonania budżetu za 2002 rok, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2002 r. oraz w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową sprawozdania Wójta Gminy Widuchowa, z wykonania budżetu za 2002 r.
( Uchwała Nr LVI/106/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2003 roku ) i pozytywnym zaopiniowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa ( Uchwała Nr LVI/105/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2003 roku ), przedstawia się Radzie niniejszy projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:26:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:26:54