Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/36/2003 w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów zajętych pod pracownicze ogrody działkowe.

UCHWAŁA Nr IV/36/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2003 r.


w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów zajętych pod pracownicze ogrody działkowe.Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 13 e ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :


§ 1. Zwolnić z opodatkowania podatkiem rolnym grunty rolne zajęte pod pracownicze ogrody działkowe.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2003 r.
Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/36/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 lutego 2003 r.


Prezes Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego „im. 35-LECIA”
w Widuchowej wystąpił z wnioskiem o zwolnienie gruntów zajętych pod ogrody działkowe
z podatku rolnego, który został wprowadzony znowelizowaną ustawą o podatku rolnym obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.
Grunty o łącznej powierzchni 4.6496 ha zostały oddane nieodpłatnie
w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie
Z powierzchni tej opodatkowaniu podlegają grunty klasy IV, IV a, i, IV b
o pow. 2.5854 ha, a pozostała pow. 2.0642 ha sklasyfikowana jest w klasach V, VI
i nieużytki, które są zwolnione z podatku rolnego ustawą.
W uzasadnieniu przedstawia, że członkowie tego ogrodu w przeważającej części są emerytami, rencistami lub osobami pozostającymi bez pracy, a posiadanie ogrodu działkowego daje im możliwość wypoczynku i pomoc w ich skromnych budżetach rodzinnych.
Należy uznać, że zasadne jest zwolnienie z podatku rolnego wszystkich gruntów rolnych zajętych pod pracownicze ogrody działkowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:49:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:49:11