Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/ 35 /2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.

UCHWAŁA Nr IV/ 35 /2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543,
z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.1. Wyraża się zgodę na oddanie sołtysowi wsi Pacholęta ( jako organowi wykonawczemu sołectwa PACHOLĘTA) w użyczenie na czas nie oznaczony nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 185 o pow. 0,0360 ha oraz nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka nr 184 o pow. 0,1090 ha, położoną w obr. Pacholęta.

2. Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/35/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 lutego 2003 r.Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 185 o pow. 0,0360 ha oraz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka
nr 184 o pow. 0,1090 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Pacholęta.
Z wnioskiem o przekazanie przedmiotowych nieruchomości wystąpiła Rada Sołecka Pacholęta.
Rada Sołecka na wnioskowanych nieruchomościach zamierza urządzić plac zabaw
dla dzieci oraz urządzić boisko sportowe. Budynek po byłej remizie strażackiej chce przeznaczyć na potrzeby młodzieży.

Przepisy art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowią, iż nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd.

Zarówno ustawa o gospodarce nieruchomościami jak i przepisy Kodeksu cywilnego zezwalają na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony lub nie oznaczony, dlatego też, zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie przedmiotowych nieruchomości na czas nie oznaczony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:47:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:47:44