Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/ 27 /2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa.

UCHWAŁA Nr IV/ 27 /2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) i art.21 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 21 , poz.124 i Nr 43, poz.253, z 1994 r. Nr 98, poz.471, z 1997 r. Nr 9 ,poz. 43 i Nr 28, poz.153, z 1998r. Nr 162, poz.1118 i 1126 ,
z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 26, poz.306 i Nr109 , poz.1165 z 2001 r. Nr 45, poz.497 i Nr 89, poz.971) i § 3, § 6 ust. 1, § 7 i § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 61, poz. 707 oraz z 2001 r. Nr 34, poz. 392, z 2002 r. Nr 157, poz. 1308, Nr 210, poz. 1784 ) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Widuchowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/195/2000 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2000 r. Nr 37, poz. 487, z 2001 r. Nr 30, poz. 686, z 2002 r. Nr 54, poz. 1224 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr I/ 9 /2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu :
„ dodatek specjalny w kwocie 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.”;
2) w § 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu :
„wyrównanie dodatku specjalnego o którym mowa w pkt 4 przysługuje od dnia
19 listopada 2002 roku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/27/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 lutego 2003 r.Rozporządzeniem z dnia 3 grudnia 2002 r., a następnie z dnia 11 lutego 2003 r. Rada Ministrów zmieniła Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
Dodany został w § 7 ust. 1a, w którym przyznano wójtowi dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje właściwa rada.
W świetle powyższego uznać należy, iż przyznanie dodatku jest obligatoryjne na okres sprawowania funkcji. Radzie przysługuje jedynie prawo ustalenia wysokości z uwzględnieniem zakreślonych w rozporządzeniu granic.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:41:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:41:11