Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/24/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

UCHWAŁA Nr IV/24/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2003 r.


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 1.150,000,00 zł ( słownie:
do jednego miliona stu pięćdziesięciu tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na zrealizowanie inwestycji pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami P-1 i P-2 etap 2, oraz kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych w Widuchowej wzdłuż
ul. Reymonta oraz wzdłuż dz. Nr 706/9 przy ul. Robotniczej.”

§ 2. Pożyczka będzie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

§ 3. Spłaty pożyczki należy dokonywać z budżetu gminy zgodnie z zawartą
z pożyczkodawcą umową i harmonogramem spłat.

§ 4. Ustala się następującą formę zabezpieczenia spłaty pożyczki:

1) weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową na kwotę 1.300,000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/24/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 lutego 2003 roku


Pożyczkę należy zaciągnąć z uwagi na brak środków własnych na sfinansowanie inwestycji realizowanej w 2003 roku pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
P-1 i P-2 etap 2, oraz kanalizacji sanitarnej dla osiedla domków jednorodzinnych
w Widuchowej wzdłuż ul. Reymonta oraz wzdłuż dź. Nr 706/9 przy ul. Robotniczej
w Widuchowej”.
Inwestycja powyższa realizowana będzie z udziałem środków z funduszu „SAPARD”
w wysokości 50 % całkowitego kosztu inwestycji .
Ponieważ przetarg na wykonawstwo robót oraz na nadzór nad jej wykonaniem jeszcze się
nie odbył, trudno jest określić dokładną kwotę kosztu całkowitego inwestycji a także dokładną kwotę niezbędnej pożyczki która będzie wynosiła 50 % tego kosztu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:38:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:38:31