Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXVI/237/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Sołectwa Żelechowo nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXVI/237/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Sołectwa Żelechowo nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323, z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 115, poz.673, Nr 130, poz. 762,Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.1110, Nr 163, poz.981, Nr 224 , poz.1337, z 2012 r. poz. 908, poz.1256, poz.951, poz.1429,poz.1529) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Sołectwa Żelechowo nieruchomość stanowiącą własność Gminy Widuchowa, położoną w obrębie ewidencyjnym Żelechowo Gmina Widuchowa, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 516 o powierzchni 0, 17 ha, zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej i budynkiem innym niemieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043855/7, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/237/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Żelechowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 516 o pow. 0, 17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00043855/7 stanowi własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami jednokondygnacyjnymi niemieszkalnymi. Obiekt uprzednio wykorzystywany był jako szkoła podstawowa.
Starosta Gryfiński decyzją z dnia 17 października 2011 r. Nr AB.6740.9.16.2011.PF zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie Widuchowa pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni zabudowy - 295,40 m2, powierzchni użytkowej -557,8m 2 i kubaturze 2397,01 m 3 w obrębie Żelechowo, na terenie działki nr 516.
Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w dniu 24.03.2011 r. wydał decyzję o warunkach zabudowy na przebudowę ze zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny.
Zgodnie z przepisami art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Proponowana forma zbycia ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2014 .

Dlatego też zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:55:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:55:07