Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXVI/236/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


- projekt-

UCHWAŁA Nr XXVI/236/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz.789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz.1110, Nr 163, poz,981, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz.908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, poz. 1429) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udział 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, oznaczonej jako działka nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 28,55 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00043481/4, stanowiącej własność Gminy Widuchowa, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/236/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem udziału 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 28,55 m2. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem poszkolnym, w którym częściowo przeprowadzono adaptację budynku na cele mieszkalne. Wydzielono i zbyto cztery samodzielne lokale mieszkalne (na piętrze). Do adaptacji zgodnie z dokumentacją pozostał udział 2497/10000 części (na parterze). Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomość położona jest w IV strefie osadniczo- produkcyjno- przyrodniczej.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:54:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:54:32