Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXVI/235/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXVI/235/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz.789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz.1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz.908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, poz. 1429) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/295/2006 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa, uchyla się § 1 pkt 1.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/235/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwałą Nr XXXII/295/2006 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 2006 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla stałych mieszkańców miejscowości Lubicz nieruchomości zabudowane stanowiące własność Gminy Widuchowa, oznaczone jako działki nr 204/7 o pow. 0,0465 ha, nr 204/8 o pow. 0,0167 i nr 204/10 o pow. 0,0160 ha położone w obrębie Lubicz.
W dniu 01.02.2013 r. na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 42d, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny usytuowanym na działce nr 204/7 położonej w obrębie Lubicz zawarta została umowa najmu na czas nieoznaczony. Najemca złożył wniosek o wykup przedmiotowej nieruchomości.
W związku z powyższym Uchwałą Nr XXIII/209/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 11 września 2013 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 42d, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, usytuowany na działce nr 204/7 obręb Lubicz. Stąd zachodzi konieczność uchylenia w Uchwale Nr XXXII/295/2006 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 2006 r. §1 pkt 1, dotyczącego zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców miejscowości Lubicz.
Ze względu na wyżej wymienione okoliczności podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:54:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:54:03