Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXVI/233/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowych niezabudowanych.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXVI/233/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 , poz. 645, poz.1318) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Widuchowa od Województwa Zachodniopomorskiego niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi położone w obrębie ewidencyjnym Ognica Gmina Widuchowa, oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
1) działka nr 72/1 o powierzchni 0,0761 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
2) działka nr 72/2 o powierzchni 0,8000 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
3) działka nr 87/2 o powierzchni 0,7079 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
4) działka nr 126/8 o powierzchni 0,1226 ha, KW SZ1Y/000 53461/1;
5) działka nr 126/4 o powierzchni 0,1157 ha, KW SZ1Y/000 51636/5;
6) działka nr 483 o powierzchni 0,9400 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
7) działka nr 686 o powierzchni 0,6400 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
8) działka nr 694/1 o powierzchni 0,2882 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
9) działka nr 694/10 o powierzchni 0,3051 ha, KW SZ1Y/00058957/0.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/233/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wnioskiem złożonym w dniu 14 listopada 2014 r. wystąpił o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości gruntowych stanowiących drogi w składzie działek:
1) działka nr 72/1 o powierzchni 0,0761 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
2) działka nr 72/2 o powierzchni 0,8000 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
3) działka nr 87/2 o powierzchni 0,7079 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
4) działka nr 126/8 o powierzchni 0,1226 ha, KW SZ1Y/000 53461/1;
5) działka nr 126/4 o powierzchni 0,1157 ha, KW SZ1Y/000 51636/5;
6) działka nr 483 o powierzchni 0,9400 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
7) działka nr 686 o powierzchni 0,6400 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
8) działka nr 694/1 o powierzchni 0,2882 ha, KW SZ1Y/00058957/0;
9) działka nr 694 /10 o powierzchni 0,3051 ha, KW SZ1Y/00058957/0.
położonych w obrębie ewidencyjnym Ognica Gmina Widuchowa uzasadniając tym, iż w związku z wybudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 122 stanowiącej obejście miejscowości Ognica gm. Widuchowa Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23 września 2008 r. podjął Uchwałę nr XXII/244/08 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi w Ognicy ”stary” przebieg drogi wojewódzkiej Nr 122.

Rada Gminy Widuchowa w dniu 30 grudnia 2008 r. podjęła Uchwałę Nr XIX/201/2008 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Ognica ( stary przebieg drogi nr 122 ) do kategorii drogi gminnej ( dz. 72/2,124/8,126/4,483,686,694/10 ).

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 20 grudnia 2012 r. podjął Uchwałę

Nr XX/271/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Widuchowa, ww. nieruchomości stanowiących własność województwa zachodniopomorskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Ognica, stary przebieg drogi wojewódzkiej Nr 122.

Obecnie ten fragment drogi zaliczony został do kategorii drogi gminnej ( poza działkami nr 72/1,87/2,694/1) ,co powoduje konieczność regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę. Działki o numerach : 72/1 o pow. 0,0761 ha ,87/2 o pow. 0,7079 ha, nr 694/1 o pow. 0,2882 ha stanowić będą drogi gruntowe wewnętrzne.

Stosownie do § 3 ust.1 pkt 7 Zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych ,Gmina Widuchowa może nabyć nieruchomość w drodze darowizny, za zgodą Rady Gminy wyrażoną w drodze uchwały.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal do u233-13.jpg (JPG, 1,019.32Kb) 2014-01-03 10:53:01 251 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:53:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:53:01