Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej obszar w granicach administracyjnych gminy.


GNG:6720.1.2011

Widuchowa, 2013-07-05

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 z późn. zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej obszar w granicach administracyjnych gminy, realizowanej wg Uchwały Nr XXXII/333/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W dniach od 22 lipca do 2 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, w pokoju nr 25 w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 1 sierpnia 2013 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa pokój nr 12.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail: geodezja@widuchowa.pl, do Wójta Gminy Widuchowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2013 r.

Wójt Gminy Widuchowa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 08-07-2013 08:41:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 08-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 08-07-2013 08:41:26