Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Nr XXI/191/2013 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXI/191/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność GMINY WIDUCHOWA.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003 r. Dz. U. Nr 80 ,poz.717 ,Dz. U. Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102 ,poz.1055, Nr 116,poz.1203 , z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457 , z 2006 r. Nr 17, poz.128 , Nr 181 ,poz.1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 , poz.1111 , Nr 223 , poz.1458, z 2009 r. Nr 52,poz.420 ,Nr 157 , poz.1241 , z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i 146 ,Nr 40 , poz.230 , Nr 106, poz.675 , z 2011 r. Nr 117 poz.679 , Nr 134 poz.777, Nr 21, poz.113 , Nr 149 , poz.887, Nr 217 , poz.1281 , z 2012 r. ,poz. 567 , z 2013 r. poz. 153 ), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz.675 , Nr 143, poz.963 , Nr 155, poz.1043, Nr 197 , poz.1307 , Nr 200 , poz.1323, z 2011 r. Nr 64 , poz.341, Nr 115 , poz.673 , Nr 130 , poz. 762r , Nr 106 , poz. 622, Nr 135 , poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.1110 , Nr 163 , poz.981 , Nr 224 , poz.1337 z 2012 r. poz. 908 , poz. 1256, poz.951,poz.1529, poz.1429) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie Sołectwu Czarnówko i Klubowi Sportowemu „CZARNI” Czarnówko w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 5/3 o pow. 0,7356 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Czarnówko Gmina Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00034454/0.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/191/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 5/3 o pow. 0,7356 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Czarnówko, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00034454/0.
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 72 m kw., w którym znajduje się świetlica wiejska. Część budynku zajmowana jest przez Klub Sportowy „CZARNI” Czarnówko. Na ww. nieruchomości zlokalizowane jest boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci. Przepis art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wymienia czynności prawne, których przedmiotem jest obrót nieruchomości. Jedną z tych form jest oddanie nieruchomości w użyczenie. Zgodnie z rozdziałem VIII Statutu sołectwa Czarnówko uchwalonym Uchwałą nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52, poz.951 ) decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia gminnego oraz jego formie podejmuje Rada Gminy.
Dlatego też podjęcie ww. uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 22-04-2013 10:50:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 22-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 22-04-2013 10:50:49