Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Nr XX/189/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XX/189/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80 ,poz.717 ,Dz.U. Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102 ,poz.1055, nr 116,poz.1203 , z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457 , z 2006 r. Nr 17,poz. 128 , Nr 181,poz.1337 , z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 ,poz.1218, z 2008 r. Nr 180 , poz.1111 , Nr 223 , poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ,Nr 157, poz.1241 , z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz.146, Nr 40 , poz.230 ,Nr 106, poz.675 , z 2011 r. Nr 117 poz.679 , Nr 134 poz. 777, Nr 21 , poz.113 ,Nr 149, poz.887, Nr 217 , poz.1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 , Nr 106, poz.675 , Nr 143, poz.963 , Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307 , Nr 200 , poz.1323, z 2011 r. Nr 64 , poz.341, Nr 115 , poz.673, Nr 130, poz. 762, Nr 106 , poz. 622, Nr 135 , poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187, poz.1110, Nr 163 , poz.981, Nr 224 , poz.1337 z 2012 r. poz. 908, poz.1256 , poz.951) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 457 o powierzchni 0, 02 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Ognica Gmina Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00058886/1.
2. Szczegółowe oznaczenie gruntów, o których mowa § 1 pkt 1 zawiera mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik do uchwały.
3. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2. Warunki sprzedaży określone zostaną w protokole z rokowań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/189/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 marca 2013 r.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjny Ognica, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 457 o pow. 0, 02 ha, oznaczona symbolem użytku dr, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00058886/1 stanowi własność Gminy Widuchowa.
Właściciel nieruchomości nr 456/3 i 458 wystąpił do Wójta Gminy Widuchowa z wnioskiem o sprzedaż działki nr 457 o pow. 0,02 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ognica Gmina Widuchowa, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Dla terenu, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Widuchowa przyjętego Uchwałą Nr XXX/308/98 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 czerwca 1998 r. z późn.zm. ww. działki znajdują się w IV strefie osadniczo - produkcyjno -przyrodniczej.
W przypadku określonym art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie ,która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć ,jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Z uwagi na fakt, iż działka nr 457 ze względu na niewielką powierzchnię i kształt działki nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość spełniony jest wymóg ww. przepisu, a tym samym można ją zbyć w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy. Dlatego też zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal. do u189-13.jpg.jpg (JPG, 89.20Kb) 2013-03-18 12:02:30 256 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 18-03-2013 12:02:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 18-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 18-03-2013 12:02:30