Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Nr XX/187/2013 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki.


-projekt-

UCHWAŁA Nr XX/187/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) oraz § 47 ust. 1 Statutu Gminy Widuchowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 41, poz. 673, Nr 93, poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615, z 2009 r. Nr 63, poz.1693, z 2011 r. Nr 10, poz. 154) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujący plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na 2013 rok:
1) analiza Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo;
2) analiza zadań Gminy (Związku Gmin Dolnej Odry) wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) analiza zadań wynikających z Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego, w tym Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego;
4) analiza i opiniowanie budżetów Gminy, w tym jednostek organizacyjnych gminy na 2014 r.;
5) analiza funkcjonowania obligacji w kontekście Wieloletniej Prognozy Finansowej;
6) opiniowanie projektów uchwał;
7) analiza funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Widuchowa w kontekście Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/187/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 marca 2013 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 41, poz. 673, Nr 93, poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615, z 2009 r. Nr 63, poz.1693, z 2011 r. Nr 10, poz. 154) Komisja Finansów i Gospodarki jako komisja stała działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 18-03-2013 12:01:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 18-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 18-03-2013 12:01:31