Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Nr XX/185/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz ENEA S.A. w Poznaniu urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa.


-projekt-

UCHWAŁA Nr XX/185/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz ENEA S.A. w Poznaniu urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art.45 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie na rzecz ENEA S.A. w Poznaniu, urządzeń oświetlenia ulicznego w niżej wymienionych miejscowościach:
1) Widuchowa - 15 szt. opraw oświetlenia z osprzętem o wartości łącznej 31.003,00 zł;
2) Krzywin -10szt. opraw oświetlenia z osprzętem o wartości łącznej 15.772,92 zł;
3) Żelechowo - 2szt. opraw oświetlenia z osprzętem o wartości 3.904,00 zł;
4) Ognica - 1 szt. oprawy oświetlenia z osprzętem o wartości łącznej 1.666,67 zł;
5) Kiełbice - 2 szt. opraw oświetlenia z osprzętem o wartości łącznej 2.886,66 zł;
6) Lubicz - 2 szt. opraw oświetlenia z osprzętem o wartości łącznej 4.059,00 zł;
7) Dębogóra - 1 szt. oprawy oświetlenia z osprzętem o wartości łącznej 1.500,00 zł;
8) Żarczyn - 5 szt. opraw oświetlenia z osprzętem o wartości łącznej 8.000,75 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/185/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 marca 2013 r.

Przedmiotem przekazania przez Gminę Widuchowa na rzecz ENEA S.A. w Poznaniu są dobudowane ze środków finansowych Gminy dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa. Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego zamontowano na wnioski mieszkańców składane osobiście, poprzez sołtysów lub radnych, w miejscach najbardziej niebezpiecznych w poszczególnych miejscowościach.
Mając na uwadze analizę ekonomiczną kosztów budowy nowych punktów oświetleniowych, a także docelową konserwację i utrzymanie wybudowanego oświetlenia, korzystniejszym dla interesu Gminy było dobudowanie ich na istniejącej linii energetycznej. Lampy z osprzętem zamontowane zostały na urządzeniach należących do ENEA S.A.
Przekazanie lamp konieczne jest z uwagi na fakt, iż nie mogą stanowić odrębnej własności od urządzeń na których funkcjonują.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 18-03-2013 11:58:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 18-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 18-03-2013 11:58:49