Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Nr XX/182/2013 w sprawie określenia pomocy dla Województwa Zachodniopomorskiego


- projekt -

UCHWAŁA Nr XX/182/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie określenia pomocy dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 10 ust 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591; zm.: Dz.U. z r.2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z r.2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z r.2002 Nr 153, poz.1271; z r.2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z r.2002 Nr 214, poz.1806; z r.2005 Nr 172, poz.1441; z r.2006 Nr 17, poz.128; z r.2005 Nr 175, poz.1457; z r.2006 Nr 181, poz.1337; z r.2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z r.2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z r.2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z r.2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z r.2011 Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z r.2012, poz.567; z r.2013, poz.153) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240; zm.: Dz.U. z r.2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z r.2011 Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429; z r.2012, poz.1456 i 1530 i 1548) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia nawierzchni przed przejazdem kolejowym w m. Krzywin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/182/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 marca 2013 r.

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Gminy określa pomoc dla innej jednostki samorządu terytorialnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 18-03-2013 11:42:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 18-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 18-03-2013 11:48:18