Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/160/2012 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA Nr XVII/160/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz.567) oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz,U.z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016,Nr 232, poz.1378) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t - do 5,5 t włącznie 733,00 zł,
b) powyżej 5,5 t - do 9,0 t włącznie 979,00 zł,
c) powyżej 9 t - poniżej 12 t 1.223,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t - poniżej 12 t. 1.223,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7,0 t - poniżej 12 t. 1.223,00 zł,
b) równą lub wyższą niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.223,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.712,00 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Traci moc Uchwała X/86/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/160/2012
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 8 listopada 2012 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych.
Roczna stawka podatku nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów, w przypadku gdy górna granica stawki podatku od środków transportowych będzie niższa od odpowiedniej stawki minimalnej rada gminy obowiązana jest przyjąć stawki minimalne wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. (MP z 12 października poz.743)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki_do_u160-12.doc (DOC, 59.00Kb) 2012-11-28 10:23:50 329 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-11-2012 10:23:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-11-2012 10:29:54