Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja Wójta Gminy Widuchowa o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa 2021-09-09 14:22:38
dokument Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa Nr GNPP.6733.4.2021 dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Sp. z o.o. zlokalizowanej na działce o nr 156/2 obręb Dębogóra. 2021-06-08 12:33:50
dokument Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 20201 roku o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodneg Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 2021-03-18 12:27:13
dokument Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa Nr ISOR.6220.4.2020.PP nadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Ognica nad rzeką Odrą w ramach Kontraktu 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik" rygor natychmiastowej wykonalności. 2020-11-25 21:23:40
dokument Postanowienie Wójta Gminy Widuchowa Nr ISOR.6220.2.2020.PP nadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przedłużenie koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża Ognica" rygoru natychmiastowej wykonalności. 2020-11-18 15:38:46
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że z dniu 23.09.2020 r. na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zalesieniu działki nr 84/1 obręb Krzywin w Gminie Widuchowa". 2020-11-06 17:18:31
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że z dniu 23.09.2020 r. na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zalesieniu działki nr 611 obręb Ognica w Gminie Widuchowa". 2020-11-06 17:18:15
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że z dniu 23.09.2020 r. na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zalesieniu działki nr 609/1 obręb Ognica w Gminie Widuchowa". 2020-11-06 17:18:00
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że z dniu 23.09.2020 r. na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zalesieniu działki nr 4/1 obręb Ognica w Gminie Widuchowa". 2020-11-06 17:17:45
dokument Informacja Wójta Gminy Widuchowa o podmiotach, którym zostały przyznane dotacje, o których mowa w Uchwale Nr VII/528/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 14 czerwca 2019 r. 2020-04-14 15:33:55
dokument Informacja Wójta Gminy Widuchowa o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Widuchowa. 2020-02-26 14:32:36
dokument Wójta Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 27.06.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania obiektów zlokalizowanych w miejscowości Widuchowa przy ul. Mostowej na zakład sortowania, pakowania, czyszczenia, czasowego przechowywania, mrożenia warzyw i owoców oraz przetwarzania towarów mięsnych". 2016-06-29 09:24:09
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie strony, że zostały zebrane dowody w ramach przeprowadzonego postępowania w zakresie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przejścia przez miejscowość Krzywin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122- etap II". 2015-12-21 08:14:44
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie Gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo". 2014-12-22 12:40:05
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie Strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę". 2014-10-08 14:28:42
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XXIX/270/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko". 2014-10-07 14:39:41
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie zespołu elektrowni wiatrowych Widuchowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" zlokalizowanego w okolicy miejscowości Żelechowo. 2014-09-05 14:15:15
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do kanału Klucz-Ustowo (Skośnicy)"- "Wykonanie umocnienia lewego brzegu rz. Odry Wschodniej na km 704/8-705/4". 2014-05-28 12:45:30
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia wszystkie Strony, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo- Trzcińsko-Zdrój- Warnice, na odcinku: Kłodowo- Żelechowo o długości 2980 mb, zlokalizowanej w powiecie gryfińskim na działkach o numerach ewidencyjnych: Nr 37 i Nr 313 - obręb Żarczyn oraz działce Nr 778 obręb Żelechowo, gm. Widuchowa". 2014-05-08 08:47:58
dokument Wójta Gminy Widuchowa zawiadamia, że wpłynął wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Wykonanie ubezpieczenia brzegu na rz. Odrze Wschodniej na wybranych odcinkach od węzła Widuchowa do kanału Klucz-Ustowo (Skośnicy)"- "Wykonanie umocnienia lewego brzegu rz. Odry Wschodniej na km 704/8-705/4". 2014-04-01 08:57:17
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Widuchowa informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka w ilości 240 DJP, budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę". 2014-03-20 11:34:43
dokument Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin-Kłodowo 2013-12-18 09:11:52
dokument Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa 2013-12-18 09:11:37
dokument Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa. 2013-03-20 07:38:34
dokument Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - Kłodowo. 2013-03-20 07:38:09
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał: uchwały podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych, uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2012-11-02 10:32:14
dokument Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- podatek od nieruchomości 2011-10-31 13:49:16
dokument Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-10-27 11:04:19
dokument informacja o przeprowadzonych konsultacjach z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w Art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwału podatku od nieruchomości. 2010-11-04 07:42:56
dokument informacja w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w Art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwału o Programie współpracy na 2011 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2010-11-04 07:39:03
dokument Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pn. 2010-09-24 11:12:57
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XXXI/319/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, dotyczącej terenu w obrębach Marwice i Dębogóra, przeznaczonego na cele budownictwa mieszkaniowego. 2010-07-20 08:19:42
dokument Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa obejmującej obszar miejscowości Lubicz, z określeniem stref funkcjonalnych, w tym pod zabudowę mieszkaniową i usługi rekreacyjno-sportowe. 2010-03-17 11:17:43
dokument Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo 2010-03-17 11:17:31
dokument Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie miejscowości Lubicz i Żelechowo z przeznaczeniem na cele farmy elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą, 2010-03-17 09:32:48
dokument Uchwała Nr CXLIII/415/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Widuchowa w 2009 r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu publicznego. 2008-12-09 08:42:56
dokument Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującego część miejscowości Widuchowa, pomiędzy ul. Krasickiego, Tatrzańską, a rzeką Odrą, położonego w obrębach Widuchowa 1 i 2. 2008-04-01 13:23:42
dokument Wójta Gminy Widuchowa informuje, że Gmina Widuchowa jest partnerem projektu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 2007-12-19 13:46:13
dokument Uchwała Nr CXCIV/583/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego Gminy Widuchowa. 2007-12-14 13:39:11
dokument Uchwała Nr CXCIV/582/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Widuchowa w 2008 r. 2007-12-14 13:38:43
dokument Wójt Gminy Widuchowa informuje, że prostuje błąd pisarski w podanym do publicznej wiadomości w dniach od 09.11.2007 r. do 11.12.2007 r. ogłoszeniu o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej nr 447/6 o położonej w obrębie Widuchowa 2. 2007-12-07 11:04:43
dokument Informacja o zawartych umowach o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2007-11-19 10:22:28
dokument Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011 2007-06-14 13:36:56
dokument Uchwała Nr VIII/016/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Widuchowa w 2007 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego 2007-01-23 15:27:58
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku waloryzacji przyrodniczej Gminy Widuchowa sporządzonej w 2006r. przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. 2006-12-28 12:51:12
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku ekofizjografi sporządzonej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu usług sportu i rekreacji w obrębie Krzywin 2006-12-28 12:41:16
dokument Informacja Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 2006-11-21 10:26:49
dokument Informacja Wójta Gminy Widuchowa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin wraz z przesyłem na oczyszczalnię ścieków w Widuchowej. 2006-10-23 16:09:38
dokument Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej. 2006-10-03 11:09:18
dokument Informacja o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin wraz z przesyłem na 2006-04-20 12:37:19
dokument Wójt Gminy Widuchowa informuje, że w dniach od 03.04.2006r. do 24.04.2006r będzie wyłożony do publicznego wglądu ?Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gaz 2006-03-30 14:43:20
dokument Informacja o wniosku na wydanie zgody dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122, w miejscowości Żarczyn. 2006-03-24 12:57:19
dokument Informacja o wniosku na wydanie zgody dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Lubiczu wraz z budową zjazdów oraz budową odwodnienia drogi wraz ze studniami chłonnymi. 2006-03-24 12:56:49
dokument Informacja o wniosku na wydanie zgody dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 m. Krzywin od km 13+919,34 do km 14+817,00?. 2006-03-24 12:56:11
dokument Informacja o realizacji zadanie pn. ,,Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych w Ognicy, Żarczynie, Żelechowie i Dębogórze, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i mode 2006-03-14 11:56:25
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku postanowienia Wójta Gminy Widuchowa o odstąpieniu od obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przez firmę 2006-03-03 13:22:28
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na funkcję produkcyjną, rozbudowę istniejących 2006-01-06 16:15:10
dokument Informacja Wójta Gminy Widuchowa o udzieleniu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej. 2006-01-03 12:46:41
dokument Informacja Kierownika GOPS w Widuchowej o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko referenta w GOPS w Widuchowej. 2005-12-07 10:27:02
dokument Informacja Wójta Gminy Widuchowa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie zgody dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej mieszalni pasz na 2005-12-01 15:19:10
dokument Informacja Wójta Gminy Widuchowa o udzieleniu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie. 2005-12-01 14:12:39
dokument Informacja o uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowa farmy elektrowni wiatrowych? na działkach 1/56 w obrębie 2005-11-28 15:00:18
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu działek bu 2005-11-10 15:13:07
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowa farmy elekt 2005-11-10 15:12:47
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na 2005-11-09 14:47:37
dokument Informacja Kierownika GOPS w Widuchowej o wynikach wstępnej selekcji na stanowisko REFERENT 2005-11-09 14:23:04
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ?Kanalizacja sanitarna w Krzywinie z przesyłem na 2005-10-07 09:37:28
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na terenie działki nr 25/5, położonej w obrębie geodezyjnym 2005-08-09 11:28:03