Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja Rady Nr X

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr X/95/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2011-11-08 09:25:44
dokument Uchwała Nr X/94/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa 2011-11-08 09:24:45
dokument Uchwała Nr X/93/2011 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Widuchowa na lata 2011-2014. 2011-11-08 09:23:31
dokument Uchwała Nr X/92/2011 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa- Aktualizacja I. 2011-11-08 09:14:15
dokument Uchwała Nr X/91/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 2011-11-08 09:10:17
dokument Uchwała Nr X/90/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. 2011-11-08 09:09:01
dokument Uchwała Nr X/89/2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2011-11-08 09:06:51
dokument Uchwała Nr X/88/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej. 2011-11-08 09:05:46
dokument Uchwała Nr X/87/2011 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych. 2011-11-08 09:02:48
dokument Uchwała Nr X/86/2011 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. 2011-11-08 08:59:22
dokument Uchwała Nr X/85/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2011-11-08 08:57:57
dokument Uchwała Nr X/84/2011 w sprawie podatku od nieruchomości. 2011-11-08 08:56:09
dokument Uchwała Nr X/83/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011. 2011-11-08 08:54:26
dokument Uchwała Nr X/82/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-11-08 08:51:03
dokument Uchwała Nr X/81/2011 w sprawie zaopiniowania projektu Studium ochrony przeciwpowodziowej. 2011-11-08 08:49:40
dokument Uchwała Nr X/80/2011 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. 2011-11-08 08:47:34