Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwala Nr IX/78/2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości niezabudowanej.

 

UCHWAŁA Nr IX/78/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 13 września 2011 roku

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości niezabudowanej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113 ) oraz art. 13 ust.1, art. 32 ust 1, art. 37 ust. 2 pkt 9, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, nr 135, poz. 789) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udział 1/2 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 456/2 o powierzchni 0,4743 ha położonej w obrębie geodezyjnym Krzywin, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 34412.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/78/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 13 września 2011 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem udziału 1/2 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 456/2 o pow.0,4743 ha położonej w obrębie Krzywin. Współwłaściciel wystąpił z wnioskiem o kupno udziału 1/2 w przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 37 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi iż, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.
W związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-09-2011 12:32:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-09-2011 12:35:54