Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/77/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr IX/77/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 13 września 2011 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 232 Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 6 o pow. 46,30 m2 w budynku nr 58 w Lubiczu wraz z udziałem w 1388/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 262/4 o powierzchni 0,0680 ha położonej w obrębie Lubicz, dla którego Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 49286.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 13 września 2011 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 46,30 m2 w budynku nr 58 w Lubiczu usytuowanego na działce nr 262/4 o pow.0,0680 ha położonej w obrębie Lubicz. Najemca lokalu wystąpił z wnioskiem o kupno przedmiotowej nieruchomości.
Przepis art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi iż, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków : jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-09-2011 12:31:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-09-2011 12:31:47