Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej teren w miejscowości Lubicz.


GNG:7320/1/2010

Widuchowa, 2011-06-21

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej teren w miejscowości Lubicz, realizowanej wg Uchwały
Nr XXVI/276/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania w/w zmian studium jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową oraz pod usługi rekreacyjno- sportowe.

w dniach od 11.07.2011 r. do 22.08.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, w pokoju nr 25 w godzinach od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 17.08.2011 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail: geodezja@widuchowa.pl, do Wójta Gminy Widuchowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2011 r.

 

 

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
mgr inż. Michał Lidwin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-06-2011 07:36:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-04-2012 14:23:56