Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/46/2011 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.


UCHWAŁA Nr VI/46/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
1) Hasiuk Jadwiga;
2) Jasiński Michał Zbigniew;
3) Kosmalski Bogdan Kazimierz;
4) Kusy - Kłos Anna Katarzyna.

§ 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej między innymi należy opiniowanie wykonania budżetu gminy, kontrolowanie działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.

§ 3. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybiorą spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/46/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2011 r.

Wojewoda Zachodniopomorski Rozstrzygnięciem Nadzorczym NK.4.4131/11/2011[BB] z dnia 07 stycznia 2011 r. stwierdził nieważność Uchwały Nr II/9/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy Widuchowa w dniu 21 stycznia 2011 r. podjęła Uchwałę Nr IV/17/2011 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 10 poz.154). Zgodnie z wyżej przytoczoną zmianą Statutu, członków Komisji rewizyjnej wybiera Rada zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym a w przypadku odrzucenia przez Radę zgłoszonej przez dany klub kandydatury, klub ten na najbliższej sesji winien wskazać inną kandydaturę. Podczas V Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2011 roku Rada odrzuciła zgłoszoną przez Klub Radnych Wspólna Gmina kandydaturę Radnego Wacława Gołąba do składu Komisji Rewizyjnej.
W związku z powyższym podczas Sesji w dniu 25 marca 2011 r. Klub Radnych Wspólna Gmina zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy Widuchowa winien wskazać inną kandydaturę do składu Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 46 pkt 1 Statutu Gminy Widuchowa komisją stałą Rady Gminy jest Komisja Rewizyjna, dlatego też przedkłada się Radzie niniejszy projekt uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-03-2011 11:18:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-03-2011 11:18:38