Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/43/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr VI/43/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 232 Nr 106, poz. 675) oraz art. 37 ust. 1 , art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej opisane lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanym na działce nr 705/10, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 43481:
1) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 61,30 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,05 m2 oraz udziałem 1102/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica;
2) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 53,63 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 8,44 m2 oraz udziałem 972/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica;
3) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 26,20 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2 oraz udziałem 563/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica;
4) lokal mieszkalny nr 8 o pow. 47,50 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2 oraz udziałem 896/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Widuchowa Nr XXXIV/350/2002 z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność Gminy Widuchowa.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2011 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w Ognicy. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem poszkolnym, w którym w wyniku przeprowadzenia adaptacji na budynek mieszkalny wielorodzinny w chwili obecnej przygotowano do sprzedaży cztery lokale mieszkalne znajdujące się na pierwszym piętrze:
1) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 61,30 m2. Do lokalu tego przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,05 m2 w budynku gospodarczym,
2) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 53,63 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 8,44 m2 w budynku gospodarczym,
3) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 26,20 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,75 m2 w budynku gospodarczym,
4) lokal mieszkalny nr 8 o pow. 47,50 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,75 m2 w budynku gospodarczym.

Dla przedmiotowych lokali mieszkalnych Starostwo Powiatowe w Gryfinie wydało w dniu 16.03.2011 r. zaświadczenia o samodzielności lokali w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
W związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-03-2011 11:05:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-03-2011 11:05:44