Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 165/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2012-03-22 11:32:17
dokument Zarządzenie Nr 164/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2012-03-22 11:32:00
dokument Zarządzenie Nr 163/2011 w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Widuchowa . 2012-03-22 11:30:41
dokument Zarządzenie Nr 162/2011 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Widuchowa". 2012-03-22 11:29:19
dokument Zarządzenie Nr 161/2011 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2012-02-03 09:41:47
dokument Zarządzenie Nr 160/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-02-03 09:36:22
dokument Zarządzenie Nr 159/2011 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2012-02-03 09:35:14
dokument Zarządzenie Nr 158/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2012-02-03 09:34:40
dokument Zarządzenie Nr 157/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2012-02-03 09:34:07
dokument Zarządzenie Nr 156/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2012-02-03 09:33:34
dokument Zarządzenie Nr 155/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2012-02-03 09:30:50
dokument Zarządzenie Nr 154/2011 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa". 2012-02-03 09:30:16
dokument Zarządzenie Nr 153/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2012-02-03 09:29:37
dokument Zarządzenie Nr 152/2011 w sprawie naboru osób do komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku. 2012-02-03 09:28:58
dokument Zarządzenie Nr 151/2011 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku. 2012-02-03 09:28:22
dokument Zarządzenie Nr 150/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-12-13 11:00:44
dokument Zarządzenie Nr 149/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-12-13 10:59:58
dokument Zarządzenie Nr 148/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa. 2011-12-13 10:59:23
dokument Zarządzenie Nr 147/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-12-13 10:58:08
dokument Zarządzenie Nr 146/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-12-05 09:35:58
dokument Zarządzenie Nr 145/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-12-05 09:35:44
dokument Zarządzenie Nr 144/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-12-05 09:35:31
dokument Zarządzenie Nr 143/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa. 2011-11-17 11:49:58
dokument Zarządzenie Nr 142/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-11-17 11:49:26
dokument Zarządzenie Nr 141/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa w ramach projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa". 2011-11-17 11:49:01
dokument Zarządzenie Nr 140/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-11-17 11:48:24
dokument Zarządzenie Nr 139/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Widuchowa". 2011-11-17 11:46:22
dokument Zarządzenie Nr 138/2011 w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego, terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-11-17 11:45:44
dokument Zarządzenie Nr 137/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży zbywanego w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:44:36
dokument Zarządzenie Nr 136/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:44:07
dokument Zarządzenie Nr 135/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian do rocznego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2011/2012. 2011-11-17 11:43:00
dokument Zarządzenie Nr 134/2011 w sprawie ogłoszenia zamiaru udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa". 2011-11-17 11:39:58
dokument Zarządzenie Nr 133/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa . 2011-11-17 11:38:21
dokument Zarządzenie Nr 132/2011 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2011-11-17 11:37:52
dokument Zarządzenie Nr 131/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-11-17 11:37:26
dokument Zarządzenie Nr 130/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:36:44
dokument Zarządzenie Nr 129/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2011/2012. 2011-11-17 11:34:53
dokument Zarządzenie Nr 128/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-11-17 11:31:38
dokument Zarządzenie Nr 127/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:31:04
dokument Zarządzenie Nr 126/2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania kotłów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w Krzywinie. 2011-11-17 11:30:20
dokument Zarządzenie Nr 125/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:29:53
dokument Zarządzenie Nr 124/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w rocznym arkuszu organizacji Gminnego Przedszkola w Widuchowej na rok szkolny 2011/2012. 2011-11-17 11:29:09
dokument Zarządzenie Nr 123/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-11-17 11:28:40
dokument Zarządzenie Nr 122/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-11-17 11:28:14
dokument Zarządzenie Nr 121/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-11-17 11:27:37
dokument Zarządzenie Nr 120/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej. 2011-09-28 08:34:42
dokument Zarządzenie Nr 119/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-09-28 08:34:24
dokument Zarządzenie Nr 118/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-28 08:33:51
dokument Zarządzenie Nr 117/2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania śmieciarki IVECO dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. 2011-09-28 08:33:29
dokument Zarządzenie Nr 116/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-09-28 08:32:00
dokument Zarządzenie Nr 115/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-09-28 08:31:41
dokument Zarządzenie Nr 114/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian do rocznego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2011/2012. 2011-09-28 08:31:27
dokument Zarządzenie Nr 113/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-09-28 08:30:37
dokument Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-09-28 08:27:38
dokument Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 2011-09-28 08:27:17
dokument Zarządzenie Nr 110/2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2011-09-28 08:24:36
dokument Zarządzenie Nr 109/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-09-28 08:24:04
dokument Zarządzenie Nr 108/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej . 2011-09-28 08:23:20
dokument Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-09-27 14:51:26
dokument Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-09-27 14:50:55
dokument Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-09-27 14:50:24
dokument Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2011-09-27 14:49:52
dokument Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-09-27 14:49:05
dokument Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-08-08 08:09:26
dokument Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2011-08-08 08:08:16
dokument Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap IV - wykonanie warstwy humusowej, oraz wykonanie zabudowy biologicznej. 2011-07-20 14:59:57
dokument Zarządzenie Nr 99/2011w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2011-07-20 13:35:09
dokument Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-07-20 13:34:43
dokument Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanego w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-07-20 13:34:12
dokument Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanego w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żarczyn lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2011-07-20 13:33:44
dokument Zarządzenie Nr 95/2011 Zarządzenie Nr 94/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-07-20 13:33:15
dokument Zarządzenie Nr 94/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-07-20 13:32:47
dokument Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2011-07-20 13:32:18
dokument Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2011-07-20 13:31:40
dokument Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-07-20 13:30:40
dokument Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-07-04 09:39:43
dokument Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:38:17
dokument Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2011-07-04 09:35:06
dokument Zarządzenie Nr 87/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przewozy szkolne na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:34:09
dokument Zarządzenie Nr 86/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:33:12
dokument Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:31:14
dokument Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:30:05
dokument Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-07-04 09:29:28
dokument Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-07-04 09:28:46
dokument Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-07-04 09:28:08
dokument Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-07-04 09:27:29
dokument Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Widuchowej. 2011-07-04 09:27:08
dokument Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Gminnego Przedszkola w Widuchowej na rok szkolny 2011/2012. 2011-07-04 09:25:55
dokument Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Zespołu Szkół w Widuchowej na rok szkolny 2011/2012. 2011-07-04 09:24:24
dokument Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2011/2012. 2011-07-04 09:23:29
dokument Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie ogłoszenia zamiaru podpisania umowy z wolnej ręki na wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa." 2011-05-27 13:12:47
dokument Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-05-27 13:12:12
dokument Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-05-27 13:11:35
dokument Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-05-27 13:10:55
dokument Zarządzenie Nr 71/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-05-27 13:10:13
dokument Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-05-27 13:09:29
dokument Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-05-27 13:08:37
dokument Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie odmowy wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2011-05-27 13:07:49
dokument Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-05-09 08:45:44
dokument Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. wykonanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym) w Widuchowej. 2011-05-09 08:44:58
dokument Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej do zaciągania zobowiązań. 2011-05-09 08:44:22
dokument Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2011-05-09 08:41:06
dokument Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 2011-05-09 08:40:18
dokument Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-05-09 08:39:36
dokument Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze pierwszego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-05-09 08:38:46
dokument Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-05-09 08:38:04
dokument Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku nr 38A przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2011-05-09 08:37:22
dokument Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania gminnej komisji do stwierdzenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 2011-05-09 08:36:15
dokument Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 2011-04-06 14:29:12
dokument Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-04-06 14:25:31
dokument Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-04-06 14:24:45
dokument Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-04-06 14:23:28
dokument Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-04-06 14:22:57
dokument Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań. 2011-04-06 14:21:50
dokument Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. 2011-04-06 14:19:22
dokument Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-23 11:15:02
dokument Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-03-23 11:14:11
dokument Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2011-03-15 12:54:04
dokument Zarządzenie Nr 47/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-03-15 12:53:31
dokument Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-03-15 12:52:58
dokument Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-03-15 12:52:22
dokument Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2011. 2011-03-15 12:51:44
dokument Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2011-03-15 12:51:01
dokument Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa. 2011-03-15 12:50:18
dokument Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie odwołania stanu pogotowia powodziowego dla sołectw Ognica, Widuchowa i Marwice. 2011-03-15 12:03:56
dokument Zarządzenie Nr 40/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczenie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy. 2011-03-15 12:03:20
dokument Zarządzenie Nr 39/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-15 12:00:59
dokument Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 2011-03-15 11:59:47
dokument Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-15 11:58:20
dokument Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian do rocznego arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie na rok szkolny 2010/2011. 2011-03-14 14:21:52
dokument Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie ustalenia opłat za usługi wykonywane sprzętem i transportem będącym w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej. 2011-03-14 14:19:57
dokument Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczenie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy. 2011-03-14 14:19:20
dokument Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie ustalenia opłat cmentarnych. 2011-03-14 14:18:41
dokument Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 14:18:08
dokument Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 14:17:26
dokument Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:31:15
dokument Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia dotacji przekazywanych samorządowym zakładom budżetowym. 2011-03-14 13:30:35
dokument Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu. 2011-03-14 13:29:59
dokument Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa oraz powołania komisji przetargowej. 2011-03-14 13:29:22
dokument Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:28:42
dokument Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej. 2011-03-14 13:28:07
dokument Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011 r. 2011-03-14 13:27:35
dokument Zarządzenie Nr 23/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:26:46
dokument Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:25:57
dokument Zarządzenie Nr 21/2011 uchylające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:25:10
dokument Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:24:25
dokument Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:22:11
dokument Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2011-03-14 13:20:21
dokument Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie dożywiania podczas ferii zimowych dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych oraz patologicznych. 2011-03-14 13:19:28