Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/37/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.


 

UCHWAŁA Nr V/37/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007r., Nr 147 poz. 1033, z 2009r Nr 18, poz. 97z 2010r.,Nr 47,poz.278, Nr 238 poz.1578) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej:
1) za 1m3 wody pobranej z sieci wodociągowej - 2,94 zł netto
2) za odprowadzenie 1m3 ścieków kanalizacją sanitarną - 4,62 zł netto.

§ 2. Taryfy określone w § 1 zostaną powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/298/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia10 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/37/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 lutego 2011 r.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dyrektor Zakłady Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Wójt Gminy po sprawdzeniu taryf i weryfikacji kosztów proponuje przyjąć stawki zaproponowane we wniosku. Treść wniosku przedstawiono poniżej.

 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA ROK 2011/2012

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Widuchowa na okres od dnia 01.04.2011r do dnia 31.03.2012r., w wysokości:
1. 2,94 zł netto za 1m3 wody ,
2. 4,62 zł netto za odprowadzenie 1 m3 ścieków kanalizacją sanitarną.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Ceny i stawki zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Widuchowa.

 

 

Załączniki:
1. Informacja o sposobie opracowania taryf.
2. Tabele informacyjne od Nr 1 do Nr 7.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal._do_u37-11.doc (DOC, 8.36Mb) 2011-03-02 14:48:33 435 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-03-2011 14:48:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-03-2011 14:49:41