Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ognica na lata 2010 - 2017.


UCHWAŁA Nr V/25/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ognica na lata 2010 - 2017.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80 ,poz.717 ,Dz.U. Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102 ,poz.1055, nr 116,poz.1203 , z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457 , z 2006 r. Nr 17,poz. 128 , Nr 181,poz.1337 , z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 ,poz.1218, z 2008 r. Nr 180 , poz.1111 , Nr 223 , poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz.1241,z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Ognica na lata 2010 - 2017 przyjęty Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego w Ognicy z dnia 15 lutego 2011 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/149/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ognica na lata 2007- 2015 oraz Uchwała Nr XXI/220/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Ognica na lata 2007- 2015.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/25/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 lutego 2011 r.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2015”działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfikacji obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 4_POM_Ognica.pdf (PDF, 1.81Mb) 2011-03-02 14:10:24 354 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-03-2011 14:10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-03-2011 14:10:24