Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania oraz prognozy oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko


GNG:7321/2/2010

Widuchowa, 2011-02-09

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa

Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27. marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz Uchwały Nr XXII/241/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29. kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania oraz prognozy oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

w dniach od 18.02.2011 r. do 18.03.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, w pokoju nr 25 w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 15.03.2011 r. o godz. 1200 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail: geodezja@widuchowa.pl, do Wójta Gminy Widuchowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.04.2011 r.

 

 

 

 

WÓJT GMINY WIDUCHOWA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-02-2011 08:43:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-04-2012 14:22:33