Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr I//1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr I/1/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 1 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z § 15 ust. 5 Statutu Gminy Widuchowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 673, Nr 93, poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615, z 2009 r. Nr 63, poz.1693 ), w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego bezwzględną większością głosów, Przewodniczącym Rady Gminy Widuchowa został/a wybrany/a Radny/a …………………...

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr I/1/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 1 grudnia 2010 r.

Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) stanowi, iż rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z § 15 ust. 5 Statutu Gminy Widuchowa, rada na pierwszej sesji wybiera przewodniczącego rady.
W związku z powyższym przedkłada się niniejszy projekt uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 07-12-2010 15:05:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 07-12-2010 15:05:11