Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/369/2010 w sprawie określenia pomocy dla Gminy Chojna.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/369/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie określenia pomocy dla Gminy Chojna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 10 ust 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 123, poz. 835) oraz art. 216 ust 1 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się pomoc finansową dla Gminy Chojna w formie dotacji celowej w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem pomocy społecznej (w tym pomocy psychologicznej, rehabilitację, zakupy leków i wsparcie rodziny) poszkodowanemu w wypadku strażakowi OSP Chojna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/369/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Gminy określa pomoc dla innej jednostki samorządu terytorialnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:09:27