Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/361/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/361/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 148, Nr 106, poz. 675) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Widuchowej przy ul. Robotniczej, obręb Widuchowa 2, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1) działka nr 706/3 o pow. 0,0673 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44441;
2) działka nr 706/4 o pow. 0,0765 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44442;
3) działka nr 706/5o pow. 0,0753 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44443;
4) działka nr 706/6 o pow. 0,0690 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44444;
5) działka nr 706/7 o pow. 0,0721 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44445;
6) działka nr 706/8 o pow. 0,0691 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44446;
7) działka nr 706/10 o pow. 0,0727 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44448;
8) działka nr 706/11 o pow. 0,0719 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44449;
9) działka nr 706/12 o pow. 0,0740 ha , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44450;
10) działka nr 706/14 o pow. 0,0864 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44452;
11) działka nr 706/15 o pow. 0,0899 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44453;
12) działka nr 706/16 o pow. 0,0851 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 44454.
2. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o których mowa w ust.1 przedstawiono na załączniku graficznym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/361/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 706/7, 706/8, 706/10, 706/11, 706/12, 706/14, 706/15 i 706/16 położonych w obrębie Widuchowa 2, które zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa, uchwalonego Uchwałą Nr XI/108/95 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 15 listopada 1995 r., ogłoszoną w Dz.Urz. Województwa Szczecińskiego Nr 1, poz.2, przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Działki uzbrojone zostały w sieć wodociągową i kanalizacyjną.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane w formie przetargu.
Proponowana forma zbycia przedmiotowych nieruchomości ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy Widuchowa w 2011 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal._do_u361.jpg (JPG, 87.24Kb) 2010-11-21 23:05:04 249 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:05:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:05:04