Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/359/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/359/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/348/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa, §1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 52,00 m? w budynku nr 8 przy ulicy Żeromskiego w Widuchowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o pow. 13,59 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 13,65 m2 w budynku gospodarczym oraz z udziałem w 5274/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 711 o powierzchni 0,0557 ha położonej w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 48586.”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/359/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Przy opracowywaniu treści Uchwały nastąpiła oczywista omyłka jako błąd pisarski przy podaniu udziału w nieruchomości. Zamiast udział 4365/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu powinno być udział 5274/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu. W tych warunkach zachodzi potrzeba sprostowania Uchwały Nr XXXIII/348/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 22:59:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 22:59:34