Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/358/2010 w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Żelechowo w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/358/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Żelechowo w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U z 2009 r. Nr 52,, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Odrzuca się wniosek Sołectwa Żelechowo w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/358/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim, Wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2-4, informując jednocześnie o tym sołtysa. Sołtys w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji może podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem Wójta. Zgodnie z art. 4 ust. 6 powyższej ustawy w przypadku potrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Złożony dnia 28.09.2010 r. wniosek został odrzucony przez Wójta z przyczyn takich, iż nie spełniał warunków określonych w art. 4 ust. 2-4. W przedstawionych dokumentach brak było wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2011, ponadto nie załączono uchwały zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku, z której wynikałoby jednoznacznie ile głosów było „za” a ile „przeciw”, jak również uzasadnienia przewidzianych zadań do realizacji ze środków funduszu sołeckiego. Protokół z zebrania wiejskiego nie zawierał informacji odnośnie tego, w którym terminie odbyło się zebranie, tym samym nie sposób ocenić wymagane quorum na zebraniu zdolne do podejmowania uchwał. W dniu 11.10.2010 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Widuchowa pismo adresowane do Rady Gminy Widuchowa w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku. Jednocześnie do pisma zostały załączone nowe dokumenty w postaci wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2011 r. dla Sołectwa Żelechowo oraz uchwała z zebrania wiejskiego. Pismo z dnia 11.10.2010 r. należy niewątpliwie potraktować jako podtrzymanie wniosku przez Sołtysa. Jednakże załączonych dokumentów nie można uznać za złożone prawidłowo i dokonywać jakiejkolwiek ich oceny zgodnie ze wspomnianym przepisem art. 4 ust.2-4 ustawy o funduszu sołeckim.
Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami powinien być złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek. Termin ten jest terminem ustawowym bezwzględnie obowiązującym i nieprzywracanym.

Ustawa nie przewiduje również możliwości uzupełnienia wniosku po upływie terminu, jak i obowiązku wzywania przez Wójta do uzupełnienia wniosku.
Tym samym przedłożone dodatkowo dokumenty nie mogą być nawet przedmiotem rozpatrzenia przez Radę, jako że złożone zostały po terminie.
Wniosek Sołtysa z dnia 11.10.2010 r. poza wskazanymi powyżej dokumentami nie zawiera innych dokumentów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 22:59:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 22:59:06