Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/355/2010 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/355/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 1180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz.675).) oraz art. 32 ust. 2 i 3 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz.803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz.996, Nr 130, poz.871, Nr 155, poz.1043) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że następujące plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze Gminy Widuchowa zachowują w całości aktualność:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący zabudowy mieszkaniowej, uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr XI/108/95 z dnia 15.11.1995r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego z 1996r. Nr 1, poz. 2;
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu przeznaczonego na cele składowo-przeładunkowe w Ognicy , uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr XIX/211/97 z dnia 14.03.199r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego z 1997 r. Nr 5, poz. 38;
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu przeznaczonego pod zalesienia, uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr XXX/305/98 z dnia 18.06.1998r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego z 1998 r. Nr 19, poz. 150;
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122, uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr XIX/184/2000 z dnia 10.11.2000r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego z 2000 r. Nr 36, poz. 478;
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący rzecznego i drogowego przejścia granicznego , uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr XXXII/316/2002 z dnia 5.07.2002r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 54, poz.1221;
6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu pod kopalnie kruszywa naturalnego w obrębie Widuchowa 3, uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr IV/34/2003 z dnia 28.02.2003r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 25, poz. 366;
7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów przeznaczonych na cele lokalizacji farmy wiatrowej oraz urządzeń towarzyszących, w tym korytarzy infrastrukturalnych, uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr VI/56/2003 z dnia 19.05.2003r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 53, poz. 905;
8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin- Kłodowo, uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr X/90/2003 z dnia 30.10.2003r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 110, poz. 1859;
9) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku w miejscowości Żarczyn, uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr X/91/2003 z dnia 30.10.2003r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 110, poz. 1860;
10) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów pod kopalnie kruszywa naturalnego w obrębie geodezyjnym Ognica, uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr XII/107/2003 z dnia 30.12.2003r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 6, poz. 128;
11) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług sportu i rekreacji położonego w obrębie Krzywin, uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr XXI/219/2009 z dnia 25.03.2009r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 21, poz. 821;
12) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Widuchowa pomiędzy ul. Krasickiego, Tatrzańską a rzeką Odrą, położonego w obrębach Widuchowa 1 i 2, uchwalony uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr XXIII/247/2009 z dnia 28.05.2009r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 58, poz. 1514.

§ 2.Rada Gminy odrębnymi uchwałami przystąpi odpowiednio do sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych planami opisanymi w § 1.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/355/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), który stanowi, iż co najmniej raz w czasie kadencji rady, Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje odpowiednie działania. W wyniku dokonania analizy aktualnych miejscowych planów oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy uznano, iż obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego zachowują w całości aktualność.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 22:57:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 22:57:26