Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2010 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/369/2010 w sprawie określenia pomocy dla Gminy Chojna. 2010-11-21 23:09:27
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/368/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2010-11-21 23:09:00
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/367/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 2010-11-21 23:08:18
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/366/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 2010-11-21 23:07:50
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/365/2010 w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2011 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2010-11-21 23:07:23
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/364/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widuchowej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 2010-11-21 23:06:57
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/363/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 2010-11-21 23:06:28
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/362/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2010-11-21 23:05:46
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/361/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2010-11-21 23:05:04
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/360/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie Gminy Widuchowa. 2010-11-21 23:00:07
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/359/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa. 2010-11-21 22:59:34
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/358/2010 w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Żelechowo w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego. 2010-11-21 22:59:06
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/357/2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2010-11-21 22:58:33
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/356/2010 w sprawie podatku od nieruchomości. 2010-11-21 22:57:58
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/355/2010 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Widuchowa. 2010-11-21 22:57:26
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/354/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "CZARNÓWKO" w gminie Widuchowa. 2010-11-21 22:56:31
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/353/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo. 2010-11-21 22:55:21
dokument Projekt uchwały Nr XXXIV/352/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010. 2010-11-21 22:53:49