Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna zawiadamia wszystkie strony w sprawie, że na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin, prowadzone jest postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000"


Chojna, 12.10.2010r.

BPI -7624/11/09-10

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 12 października 2010 r.

Na podstawie art. 49, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3, 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia s ię
wszystkie strony w sprawie,

że na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin, prowadzone jest postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

,,Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000”

Burmistrz Gminy Chojna wydał 11 października 2010r. postanowienie znak:
BPI:7624/11/09-10, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:

,,Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000”

oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z tym informuje się że:
a) przedmiotowe postanowienie jest do wglądu w:
-Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska, pok. Nr 9 w godz. pracy urzędu,
b) na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, za pośrednictwem Burmistrza Chojny, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Gminy Chojna
Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-10-2010 13:35:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-10-2010 13:35:52