Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XXXI/319/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, dotyczącej terenu w obrębach Marwice i Dębogóra, przeznaczonego na cele budownictwa mieszkaniowego.


Widuchowa, 2010-07-16

GNG:7320/2/10

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Widuchowa

Na podstawie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zmianami),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XXXI/319/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, dotyczącej terenu w obrębach Marwice i Dębogóra, przeznaczonego na cele budownictwa mieszkaniowego.

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania zmiany studium w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, pokój nr 25, w godzinach od 8 00 do 15 00

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w zmiany studium, w tym w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, e-mail: geodezja@widuchowa.pl.

Wniosek, uwaga, powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.)

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Widuchowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-07-2010 08:19:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-04-2012 14:20:40