Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2010 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/339/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg. 2010-06-28 15:13:34
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/338/2010 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 2010-06-28 15:12:44
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/337/2010 w sprawie przystąpienia Gminy Widuchowa do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" 2010-06-28 15:10:09
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/336/2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2010-06-28 15:08:15
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/335/2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości niezabudowanej. 2010-06-28 15:07:48
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/334/2010 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2010 r. 2010-06-28 15:05:10
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/333/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2010-06-28 15:04:41
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/332/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Widuchowa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze. 2010-06-28 15:03:31
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/331/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2010-06-28 15:03:00
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/330/2010 Projekt uchwały Nr XXXII/329/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej". 2010-06-28 15:01:33
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/329/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej". 2010-06-28 14:54:28
dokument Projekt uchwały Nr XXXII/328/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010. 2010-06-28 14:53:41