Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Komunikat Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo


Widuchowa, 2010-03-17

 

GNG:7321/1/2010

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa
w obrębie geodezyjnym Kłodowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zmianami) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Widuchowa Uchwały Nr XXV/265/09 z dnia 10 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod hipiczny zespół rekreacyjny.
Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, pokój nr 24, w godz. 8.00-15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w projektu planu, w tym w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, e-mail: geodezja@widuchowa.pl,

Wniosek, uwaga, powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-03-2010 11:17:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-04-2012 14:19:49