Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXIX/304/2010 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXIX/304/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) oraz § 47 ust. 1 Statutu Gminy Widuchowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 41, poz. 673, Nr 93, poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615, z 2009 r. Nr 63, poz.1693) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujący plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na 2010 rok:
1) analiza projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w rejonie miejscowości Czarnówko, Gmina Widuchowa;
2) analiza projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Widuchowa na lata 2008 - 2011;
3) zapoznanie z dokumentacją techniczną oraz stanem prac nad skanalizowaniem miejscowości Krzywin, Marwice, Dębogóra oraz analiza możliwości skanalizowania pozostałych miejscowości gminy;
4) analiza projektu Planu Gospodarki Odpadami Gminy Widuchowa na lata 2008 - 2011;
5) przeprowadzenie analizy prawnej możliwości samodzielnego wykonywania zadania gminnego „Oświetlenie ulic”;
6) analiza i opiniowanie budżetu na 2011 rok;
7) opiniowanie projektów uchwał.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Finansów i Gospodarki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/304/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 lutego 2010 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 41, poz. 673, Nr 93, poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615, z 2009 r. Nr 63, poz.1693 ) Komisja Finansów i Gospodarki jako komisja stała działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:30:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:30:00