Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXIX/302/2010 w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXIX/302/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 10 ust 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 216 ust 1 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego w formie dotacji celowej w kwocie 1500 zł z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie sztandaru oraz dodatków sztandarowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/302/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 lutego 2010 r.

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Gminy określa pomoc dla innej jednostki samorządu terytorialnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:29:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:29:30