Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXIX/301/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010.


-projekt-

UCHWAŁA Nr XXIX/301/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 1.500
w tym:
- w dziale 754, rozdział 75405, § 4210 - 1.500 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 215.629
w tym:
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300 - 40.000 zł
- w dziale 700, rozdział 70005, § 6060 - 22.852 zł
- w dziale 754, rozdział 75405, § 2710 - 1.500 zł
- w dziale 754, rozdział 75412, § 3030 - 5.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4210 - 4.377 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4300 - 10.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4410 - 200 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4750 - 1.700 zł
- w dziale 852, rozdział 85295, § 3110 - 10.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6050 - 50.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90015, § 6060 - 15.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210 - 2.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4260 - 8.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300 - 5.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92605, § 4270 - 10.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92605, § 6050 - 20.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92605, § 6060 - 10.000 zł

§ 3. Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 18.000
w tym:
- w dziale 852, rozdział 85212, § 0980 - 12.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85295, § 0970 - 6.000 zł

§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.731.129 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 755.000 zł,
2) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie - 5.727.000 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 249.129 zł

§ 6. Tabela określająca limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Widuchowa w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżety Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/301/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 lutego 2010 r.

Uchwała:
- zwiększa limit wydatków na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 40.000 zł;
- ustala limit wydatków na zakup nieruchomości oznaczonej nr działki 600 o pow. 5104 m2 posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 58899 położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2
- przenosi limit wydatków na dotacje celową stanowiącej pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego w celu zakupu sztandaru dla Policji 1.500 zł
- zwiększa limit wydatków na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji ratowniczo gaśniczych przez ochotnicze straże pożarne 5.000 zł
- ustala wydatki na obsługę wypłat z funduszu alimentacyjnego 16.277 zł
- zwiększa limit wydatków na prace społecznie użyteczne o kwotę 10.000 zł
- zwiększa limit wydatków na przygotowanie dokumentacji kanalizacji w Dębogórze 50.000 zł
- zwiększa limit wydatków na montaż nowych lamp oświetleniowych o kwotę 15.000 zł (m.in. ulica Nadodrzańska)
- ustala limity wydatków na pokrycie bieżących kosztów utrzymania boiska „Orlik” w Krzywinie 15.000 zł

- zwiększa limit wydatków na uzupełnienie wyposażenia i dostosowanie do wymogów obiektów sportowych wykorzystywanych do rozgrywek piłki nożnej 40.000 zł

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal._do_u301-10.doc (DOC, 106.00Kb) 2010-02-12 10:29:03 251 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:29:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:29:03