Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXIX/299/2010 w sprawie ustalenia opłat za wywóz i składowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.


- projekt-

UCHWAŁA Nr XXIX/299/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie ustalenia opłat za wywóz i składowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz.770 z 1998r. Nr106, poz. 668, z 2003r Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008r.Nr 223,poz.1458 z 2009r. Nr 19, poz.100 i 101, Nr 157 poz.1241), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się następujące opłaty za usługi o charakterze użyteczności publicznej:
1) za wywóz przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej i przyjęcie na składowisko w miejscowości Gryfino z terenu gminy 1 m3 odpadów komunalnych stałych w wysokości - 99,83 zł netto (106,82 zł brutto);
2) za przyjęcie na składowisko w miejscowości Gryfino odpadów komunalnych stałych (kod 20 30 01) w wysokości - 205,00 zł netto (219,35 zł brutto) za 1 Mg.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/113/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za wywóz i składowanie odpadów komunalnych stałych z terenu gminy.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/299/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 lutego 2010 r.

Proponowane opłaty za wywóz odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej z rejonu gminy Widuchowa i składowanie na składowisku w miejscowości Gryfino obejmują: planowane roczne koszty obsługi i utrzymania samochodu specjalistycznego oraz koszty monitoringu składowiska w miejscowości Dębogóra, uwzględniające wzrost wskaźników cenotwórczych powiększone o koszty pośrednie przez planowane ilości odebranych i zrzuconych odpadów na składowisko.
Koszty związane z monitorowaniem zamkniętego składowiska w miejscowości Dębogóra t.j. badania wód podziemnych wynoszą rocznie w granicach 5 tys. zł. Wzrost opłat w wysokości około 10 % wynika między innymi ze wzrostu opłat przyjęcia odpadów na składowisko. W roku 2008 koszt ten wynosił do sierpnia 139,80zł, od sierpnia do końca roku wynosił 145,00 zł netto za 1 Mg. Od stycznia 2009r opłaty wzrosły do 187,00 zł netto za 1 Mg odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Na rok 2010 stawka opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na składowisko odpadów w miejscowości Gryfino będzie wynosić 205,00 zł netto za 1 Mg. Wzrost procentowy opłat za zrzut odpadów na składowisko wynosi około 46%. Częsta awaryjności wysłużonego samochodu specjalistycznego zwiększa koszty obsługi śmieciarki, a jej zbyt mała pojemność i niski procent zgniotu odpadów zwiększa częstotliwość transportu odpadów na oddalone składowisko odpadów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:28:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:28:15