Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa


Widuchowa, 2010-01-26

GNG:7320/1/2009
GNG:7320/2/2009

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej obszar w rejonie wsi Żelechowo, realizowanej wg Uchwały
Nr XXI/216/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25.03.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

oraz projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej obszar w rejonie wsi Lubicz, realizowanej wg Uchwały Nr XXI/217/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25.03.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania w/w zmian studium jest przeznaczenie terenów na cele farmy elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą.

w dniach od 10.02.2010 r. do 23.03.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, w pokoju nr 25 w godzinach od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 23.03.2010 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail: geodezja@widuchowa.pl, do Wójta Gminy Widuchowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2010 r.

 

 

Michał Lidwin
WÓJT GMINY WIDUCHOWA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-01-2010 13:14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-04-2012 14:18:49