Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 565/2009 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 565/2010
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 6 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa.

Działając na podstawie art.104 § 1 i art.104 2 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21,poz.94 )z poźn.zm.: Dz.U. Nr 113, poz.717, Dz.U. Nr 106, poz.668, z 1999r.:Dz.U. Nr 99, poz.1152, z 2000r.: Dz.U. Nr 19, poz.239, Dz.U. Nr 43, poz.489, Dz.U. Nr 107, poz.1127, Dz.U. Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 28, poz.301, Dz.U. Nr 52, poz.538, Dz.U. Nr 99, poz.1075, Dz.U. Nr 111, poz.1194, Dz.U. Nr 123, poz.1354, Dz.U. Nr 128, poz.1405, Dz.U. Nr 154, poz.1805, Dz.U. Nr 11, poz.84, z 2002r. Dz.U. Nr 74, poz.676, Dz.U. Nr 136, poz.1660, Dz.U. Nr 135, poz.1146, Dz.U. Nr 135, poz.1146, Dz.U. Nr 199, poz.1673, Dz.U. Nr 200, poz.1679, z 2003r.:Dz.U. Nr 166, poz.1608, Dz.U. Nr 213, poz.2081, z 2004r.:Dz.U. Nr 96, poz.959, z 2004r.:Dz.U. Nr 99, poz.1001, Dz.U. Nr 120, poz.1252, Dz.U. Nr 240, poz.2407, z 2005r.: Dz.U. Nr 10, poz.71, Dz.U. Nr 68, poz.610, Dz.U. Nr 86, poz.732, Dz.U. Nr 167, poz.1398, z 2006r.: Dz.U. Nr 104, poz.708, Dz.U. Nr 133, poz.935, Dz.U. Nr 104, poz.711, Dz.U. Nr 217, poz.1587, Dz.U.Nr 221, poz.1615, z 2007 r.: Dz.U. Nr 64, poz.426, Dz.U. Nr 89, poz.589, Nr 181, poz.1288, Dz.U. Nr 176, poz.1239, Dz.U. Nr 225, poz.1672, z 2008r.: Dz.U. Nr 93, poz.586, Dz.U. Nr 237, poz.1654, Dz.U. Nr 223, poz.1460, z 2009r.: Dz.U. Nr 6, poz.33, Nr 116, poz.740, Nr 99, poz.825, Nr 98, poz.817 i art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r. Nr 223, poz.1458 ) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy Urzędu Gminy Widuchowa będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 180/2007 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 3 grudnia 2007r.w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa zmienionym: Zarządzeniem Nr 410/2009 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23 lutego 2009r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa i Zarządzeniem Nr 480/2009 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa wprowadza się następujące zmiany:

1. § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. W Urzędzie obowiązuje 8-godzinny dzień pracy. Pracownicy administracji Urzędu Gminy wykonują pracę od poniedziałku do piątku od godziny 7 15 do godziny 15 15”.

2. § 10 ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprzątaczki pracują w godzinach:
od poniedziałku do piątku od godziny 7 00 do godziny 8 00 i od godziny 15 00 do godziny 22 00 ”.

3.§ 10 ust.7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wójt przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Urzędu w każdy poniedziałek w godzinach od 14 00 do 16 00. ”.

4. Dodaje się § 10 ust.8 w następującym brzmieniu:
„8. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedzielę, święta i dni powszednie wolne od pracy oraz w dni robocze po godzinach pracy Urzędu.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi Referatu Organizacyjnego prowadzącemu kadry Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2010r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 11-01-2010 10:52:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 11-01-2010 10:52:01