Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, iż na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin, w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rzeka Rurzyca. Odbudowa (udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000" polegającego na udrożnieniu koryta rzeki w celu usprawnienia przepływu wody.


Widuchowa, 2009-11-16

GNG: 7624/4/2009

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Widuchowa

Na podstawie art. 49, 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 208r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamia się
wszyst
kie strony w sprawie,

iż na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin, w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000” polegającego na udrożnieniu koryta rzeki w celu usprawnienia przepływu wody.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok. nr 25 w godz. w pon. od 800 do 1600 od wtorku do piątku od 700do 1500, w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120Widuchowa.
Jednocześnie informuję, że organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-11-2009 15:42:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-11-2009 15:42:49