Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/285/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXVI/285/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 2005 r., Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600, poz.1601, z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz.369,Nr 220, poz.1412,z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz.817) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Widuchowa darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krzywin, stanowiących własność Gminy Widuchowa, dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzone księgi wieczyste:
1) działka nr 229/4 o powierzchni 0,0025 ha, Kw 31354;
2) działka nr 243/4 o powierzchni 0,0030 ha, kw SZ1Y/00057143/4;
3) działka nr 297/2 o powierzchni 0,0046 ha, kw SZ1Y/00057145/8;
4) działka nr 416/7 o powierzchni 0,0439 ha, kw SZ1Y/00049713/2;
5) działka nr 440/2 o powierzchni 0,0028 ha, kw SZ1Y/00051124/3;
6) działka nr 445/8 o powierzchni 0,0004 ha, kw SZ1Y/00057281/3;
7) działka nr 445/10 o powierzchni 0,1379 ha, kw SZ1Y/00057282/0;
8) działka nr 840/4 o powierzchni 0,0184 ha, kw SZ1Y/00039631/0;
9) działka nr 862/5 o powierzchni 0,0345 ha, kw SZ1Y/00057206/4;
10) działka nr 919/2 o powierzchni 0,0033 ha, kw SZ1Y/00026375/3.

2. Nieruchomości opisane w § 1ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 darowane są na realizację celu publicznego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przez miejscowość Krzywin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/285/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wnioskiem z dnia 26 października 2009 r. zwrócił się o nieodpłatne nabycie od Gminy Widuchowa działek nr 229/4, 243/4, 297/2, 416/7, 440/2, 445/8, 445/10, 840/4, 862/5, 919/2 o łącznej powierzchni 0,2513 ha położonych w obrębie geodezyjnym Krzywin niezbędnych do realizacji inwestycji polegającą na przebudowie przejścia drogowego przez miejscowość Krzywin drogi wojewódzkiej nr 122.
Zgodnie z przepisami art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne. Celem publicznym w rozumieniu ww. ustawy jest wydzielenie gruntów pod drogi publiczne.
Darowizny nieruchomości dokonuje Wójt Gminy za zgodą Rady Gminy.
W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna może być odwołana. Uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę na dokonanie darowizny będzie stanowić podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego z obligatoryjnie określonym w tym akcie celem, na realizację którego nieruchomość jest darowana. Przedmiotowe nieruchomości darowane są na realizację celu publicznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:17:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:17:42